Urban Social Exclusion Research
Home > Mededelingen

SYMPOSIUM G4 USER 14 MEI 2019

Door Annelies van Loon

10 jaar AWP G4 USER: symposium Kwetsbaarheid in de wijk

Welke actuele opgaves heeft de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in relatie tot het wijkgerichte zorglandschap? Wat zijn de meest recente oplossingen en hoe worden die ervaren in de praktijk? Wat staat ons nog te doen, welke verbeteringen zijn nodig? Tijdens het symposium Kwetsbaarheid in de wijk komen thema’s aan bod rond de verbinding zorg en veiligheid voor kwetsbare burgers in de wijk en de stad. Het gaat onder andere om ‘Vroegsignalering ter preventie van crises’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘Openbare Geestelijke Gezondheidszorg in de wijk’ en ‘Dilemma’s van dakloosheid’.

Kom ook inspiratie opdoen tijdens dit symposium, georganiseerd door Academische Werkplaats G4 USER. Dit symposium is onderdeel van het tweedaags symposium ‘Ending homelessness’ 13 & 14 mei 2019.

 

Wanneer: 14 mei 2019

Hoe laat: van 12.00 -17.00 uur

Waar: in de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam

Voor wie: politiek, beleid, onderzoek, praktijk, burgers en ervaringsdeskundigen

Lees meer >>

G4-USER workshop, NCVGZ 2016 in De Doelen Rotterdam: Verwarde mensen op straat ontward.

Door Annelies van Loon

Op 7 april van 14.00 tot 15.15uur biedt de academische werkplaats G4-USER in samenwerking met het Trimbosinstituut de workshop (sessie 4.13) aan: Verwarde mensen op straat ontward; empirische analyses vanuit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk en aanpak.

Er is sinds enige tijd veel aandacht voor een vermeende toename van 'verwarde personen' op straat. Opvallend is dat deze toename vooralsnog lastig is te duiden. Signalen die wijzen in de richting van een toename lijken bovendien vaak minder eenduidig dan wordt verondersteld, terwijl de impact op beeldvorming en de inzet van (nieuwe) maatregelen tegelijkertijd groot is.

Lees meer >>

Hoge hakken in de klei

Door Maria Jansen, Karin Burhenne, Mizzi Middelweerd

In het boekje “Hoge hakken in de klei. Verankering van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in een ondernemende GGD” beschrijft Maria Jansen de ontwikkeling van de werkplaatsen tot nu toe. Die inspanningen blijken de moeite waard. Bovendien verdienen de investeringen zichzelf terug. De tekst wordt afgewisseld met ‘diamantjes’ waarin de elf academische werkplaatsen in schitterende onderzoeken en onderzoekjes laten zien wat er allemaal mogelijk is met praktijk gericht onderzoek. Ze laten ook zien dat het niet altijd eenvoudig is. 

 

 

Lees meer >>
  • 1
  • 2
  • 3