Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • Dit rapport biedt inzicht in het voortraject van zwerfjongeren die in 2010 toegang kregen tot de veldtafel jongvolwassenen. 

  Op basis van registratiesystemen en dossiers wordt beschreven welke  hulpverleningstrajecten de jongeren hebben doorlopen voorafgaand aan hun aanmelding en worden profielen beschreven die te zijn onderscheiden in de hulpverleningstrajecten.
   
  4 februari 2013
  Matty de Wit, Menno Segeren, Gwen van Husen, Niek Fransen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Omvang en profiel van de zwerfjongerenpopulatie

  1 januari 2009
  M. Beijersbergen e.a.
  Type: Afgesloten onderzoek