Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • De academische werkplaats G4 USER presenteert met trots de eerste editie van de Monitor OGGZ-G4. Deze monitor geeft voor het eerst op een vergelijkbare en systematische wijze inzicht in de OGGZ-(risico)groepen in de vier grote steden. Voor beleidsmedewerkers biedt de monitor een veelheid aan informatie die de discussies over de inzet van middelen, de gevolgen van beleidsmaatregelen en het gebruik van voorzieningen kan entameren en onderbouwen. Voor onderzoekers biedt de monitor een uitstekende basis voor het formuleren van relevante verdiepende beleids- en onderzoeksvragen, waarmee op termijn een bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van de positie van sociaal kwetsbare mensen binnen de G4. Wij wensen u veel leesplezier en vooral veel inspiratie toe!

  1 september 2014
  Albert van Hemert, Addi van Bergen, Marcel Buster, Resnke Gilissen, Eva Mandos, Judith Wolf
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Rapport van de GGD Amsterdam met trends en cijfers over de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in Amsterdam  over 3 jaren.

  26 oktober 2011
  G.H.A. van Brussel, M.C.A. Buster
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Een themanummer OGGZ van het Epidemiologisch bulletin, tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in Den Haag.

  1 september 2011
  uitgave: Dienst OCW, GGD Den Haag
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De OGGZ-Monitor Haaglanden biedt inzicht in de aard en omvang van een aantal specifieke groepen op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de regio Haaglanden in 2009.  

  1 augustus 2011
  GGD Den Haag: R. Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek