Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • In dit onderzoek is het delict gedrag na ontslag uit detentie van een groep van ongeveer 200

  Amsterdamse ex-gedetineerden bestudeerd. De incidentie van delicten is geschat en er is gezocht naar

  determinanten van recidive. Het doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan het terugdringen

  van recidive door aanknopingspunten te vinden voor een betere aansluiting van subgroepen

  ex-gedetineerden met verschillende vormen van aanbod.

  De onderzochte groep heeft in 2010 als respondent deelgenomen aan een onderzoek naar het voorkomen

  van sociale en medische problematiek onder gedetineerden. Daarbij is ook de aanwezigheid van hulp en

  zorg en de invloed van een detentieperiode daarop onderzocht. Inmiddels is ongeveer vijf jaar verstreken

  sinds hun ontslag uit detentie in 2010. Over deze periode zijn alle door de politie Amsterdam-Amstelland

  geregistreerde incidenten opgevraagd.

  Zo kon het voorkomen van recidive worden geschat en kon worden gezocht naar determinanten van

  recidive. Een focus is gelegd op misdrijven, High Impact Crimes (HIC) en de snelheid van recidive.

  Verwacht werd dat nieuwe detentieperiodes van invloed zijn op het totaal aantal gepleegde delicten

  binnen een vastgelegde tijdsperiode. Daarom is rekening gehouden met hoeveel tijd ex-gedetineerden in

  deze vijf jaar na ontslag uit detentie in totaal in vrijheid, en dus ook opnieuw in detentie, hebben

  doorgebracht.

  1 december 2016
  Menno Segeren, Matty de Wit
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In 2008 zijn gemeenten gestart met het organiseren van de nazorg aan (ex-) gedetineerden . In dit kader is door in Amsterdam dit onderzoek uitgevoerd om de problematiek en het actuele zorgaanbod en zorgbehoefte binnen de groep gedetineerden in kaart te brengen. Daarbij ligt de nadruk op problematiek zoals die binnen de OGGZ wordt gezien (ontbreken van basisvoorwaarden, problematiek op sociale domeinen en problematiek op medische domeinen. De situatie voorafgaand aan detentie en een maand na ontslag uit detentie worden in dit rapport beschreven.  

  12 oktober 2012
  Matty A.S. de Wit, Menno W. Segeren, Ewald J Witteveen, GGD Amsterdam, cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering.
  Type: Afgesloten onderzoek