Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • Sinds 2002 voert de gemeente Den Haag, in nauwe samenwerking met de Parnassia Bavo Groep en Politie Haaglanden, periodiek het zogenoemde 'Haags Uitgaansonderzoek' uit. Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het genotmiddelengebruik (alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen die uitgaan in Den Haag. 

  werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS),

  momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen

  populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is

  gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik

  tijdens het uitgaan. 

   Belangrijke kenmerken van dit onderzoek waren dat 1) er voor het

  werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS),

  momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen

  populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is

  gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik

  tijdens het uitgaan.  

  16 mei 2011
  Gemeente Den Haag
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In het najaar van 2007 hebben de productgroep Jeugdgezondheidszorg en de afdeling Epidemiologie van de GGD Den Haag gezamenlijk een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van genotmiddelen onder Haagse scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het is de vierde keer dat dit onderzoek in Den Haag is gehouden. Het maakt deel uit van het zevende landelijke Peilstationsonderzoek, dat sinds 1984 iedere vier jaar wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het artikel de bevindingen uit 2007. 

   

   Peiling 2007 

  1 maart 2009
  G.A.M. Ariëns, B.E.P. Snijders, M.P.H. Berns, P.A. van der Leeuw-van Someren, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 1 augustus 2004
  W. VanderPlasschen e.o
  Type: Afgesloten onderzoek