Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank > Daklozenenquête Rotterdam

Daklozenenquête Rotterdam

3 november 2017 | Door Eva Mandos, Maaike Dujardin

Type: Afgesloten onderzoek

Bij erg koude weersomstandigheden wordt de zogenoemde Winterkouderegeling van kracht. Er zijn dan extra opvangplekken beschikbaar in de nachtopvang en de regels voor toelating tot de opvang worden versoepeld. Dit is een goede gelegenheid om een momentopname te maken van alle daklozen in Rotterdam en dit te vergelijken met eerdere jaren. Deze daklozenenquête is op hetzelfde moment ook uitgevoerd in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Hierover verschijnt een afzonderlijke rapportage.