Urban Social Exclusion Research
home > kennisbank

Kennisbank

Dit is de kennisbank - in opbouw - van G4 - USER. Hierin worden de voor G4 - USER relevante OGGZ onderzoeken, beleidsstukken en praktijkcasussen opgeslagen die in de G4 zijn verschenen.

Als u OGGZ onderzoek of beleidsstukken of een praktijkcasus wilt aanmelden dat is verricht in (een van de) 4 grote steden, meldt u dat dan alstublieft bij de betreffende coordinatoren per stad.

 

Resultaten

 • Op 19 januari 2017 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de vierde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op vergelijkbare wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen*. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken

  buiten slapen.

  Het doel van het Winterkoudeonderzoek is om zicht te krijgen op de aard en omvang van de feitelijk daklozen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk daklozen in Den Haag.

  3 april 2017
  Maartje Keetman, Roelien Breuker, Regina vd Meer
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Sociale uitsluiting blijkt een omvangrijk probleem. In Den Haag heeft gemiddeld één op de negen volwassenen hiermee te maken. Sociale uitsluiting betekent een stapeling van problemen op het gebied van sociale participatie, toegang tot sociale grondrechten, materiële deprivatie en culturele inpassing. Voorts blijkt sprake van een sterke relatie tussen sociale uitsluiting en gezondheid: 86% van de sociaal uitgesloten Hagenaars kampt met gezondheidsproblemen.
  Zelfregie en eigen kracht zijn zorgwekkend en het gebruik van professionele zorg is niet vanzelfsprekend. Dit artikel geeft een beeld van hoe vaak en bij wie sociale uitsluiting
  voorkomt, bevat citaten van mensen die tot deze kwetsbare groep behoren en geeft de reacties van professionals en beleidsmakers. De onderzoekers achten de sociaal uitgesloten burgers bij uitstek een doelgroep voor de sociale wijkteams. Deze staan immers voor een outreachende aanpak en hulp bieden zonder dat er sprake is van een actieve hulpvraag.

  8 oktober 2015
  Addi van Bergen en Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • 22 Januari 2015 is in de vier grote steden (G4: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en Delft het Winterkoudeonderzoek uitgevoerd. Het was de derde keer dat de G4 het onderzoek gezamenlijk, op de zelfde wijze en op dezelfde dag, heeft uitgevoerd. Het Winterkoudeonderzoek geeft inzicht in de kenmerken en problematiek van de groep feitelijk daklozen. De winter biedt bij uitstek de gelegenheid voor dit onderzoek, omdat het dan bij de opvangvoorzieningen een stuk drukker is en er ook mensen komen die normaal gesproken buiten slapen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk dakloz en in Den Haag.

  29 april 2015
  Renske Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Een artikel over de relatie tussen armoede en gezondheid.

   

  1 juni 2012
  AP van Dijk, IM van der Meer
  Type: Lopend onderzoek
 • Een artikel over de relatie tussen armoede en gezondheid.

   

  1 juni 2012
  AP van Dijk, IM van der Meer
  Type: Lopend onderzoek
 • Het doel van het Winterkoudeonderzoek is om zicht te krijgen op de aard en omvang van de groep feitelijk daklozen. Deze Haagse rapportage geeft een beeld van de feitelijk daklozen in Den Haag. Rapportage van het onderzoek in de winter 2011/2012.

  1 april 2012
  R. Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • In dit artikel wordt nagegaan of er verschillen zijn in het voorkomen van depressie binnen de Haagse stadsdelen en waar dat aan kan liggen.

   

  1 maart 2012
  PJM Uitewaal
  Type: Lopend onderzoek
 • Een themanummer OGGZ van het Epidemiologisch bulletin, tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in Den Haag.

  1 september 2011
  uitgave: Dienst OCW, GGD Den Haag
  Type: Afgesloten onderzoek
 • De OGGZ-Monitor Haaglanden biedt inzicht in de aard en omvang van een aantal specifieke groepen op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de regio Haaglanden in 2009.  

  1 augustus 2011
  GGD Den Haag: R. Gilissen
  Type: Afgesloten onderzoek
 • Sinds 2002 voert de gemeente Den Haag, in nauwe samenwerking met de Parnassia Bavo Groep en Politie Haaglanden, periodiek het zogenoemde 'Haags Uitgaansonderzoek' uit. Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het genotmiddelengebruik (alcohol- en druggebruik van jongeren en jongvolwassenen die uitgaan in Den Haag. 

  werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS),

  momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen

  populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is

  gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik

  tijdens het uitgaan. 

   Belangrijke kenmerken van dit onderzoek waren dat 1) er voor het

  werven van deelnemers gebruik is gemaakt van Respons Driven Sampling (RDS),

  momenteel de meest geavanceerde methode van steekproeftrekking voor verborgen

  populaties, dat 2) de survey via het internet is afgenomen, en dat 3) er aandacht is

  gegeven aan regulerende en escalerende factoren in relatie tot genotmiddelengebruik

  tijdens het uitgaan.  

  16 mei 2011
  Gemeente Den Haag
  Type: Afgesloten onderzoek