Urban Social Exclusion Research
Home > Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroep Onderzoek

Een werkgroep van partners (onderzoek en beleid, academie en gemeenten), die vragen vanuit beleid en uitvoering beantwoordt door middel van gezamenlijk onderzoek:
Vanuit de 4 afzonderlijke steden en vanuit de stuurgroep, die met elkaar kennis en expertise willen delen en die elkaar kunnen attenderen op kansen om (weer) actief gezamenlijk op te trekken.

De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen, de uitkomsten worden in de stuurgroep G4-USER besproken.

 

Werkgroep Monitor OGGZ

Deze werkgroep heeft gewerkt aan een gezamenlijke G4-OGGZ monitor om tot een gezamenlijke taal te komen en om zicht te krijgen op de OGGZ zorg en groepen in de grote steden. Deze G4 OGGZ monitor wordt als uitgangsdocument gebruikt en geactualiseerd voor iedere stad.