Urban Social Exclusion Research
Home > Posterpresentaties van 14 G4 USER projecten

Posterpresentaties van 14 G4 USER projecten

Ten behoeve van de symposia 2013/2014 AWPG G4-USER, is een selectie van enkele onderzoeken gepresenteerd op poster of diapresentatie. Veel informatie in een notedop, daar blijkt veel belangstelling voor te bestaan. Op deze pagina kunt u de presentaties downloaden in door de titels aan te klikken.

Het betreft:

 

- OGGZ G4 monitor >>

- Zelfredzaamheidmatrix Databank >>

- Voorkomen huisuitzettingen >>

- Alleenstaande mannen met een uitkering >>

- Suicide in Nederland en in de G4 >>

- Ervaringscoaches in de OGGZ >>

- Onderzoekagenda OGGZ G4 >>

- Sociale uitsluiting meten met gezondheidsenquetes GGD >>

- Het meten van participatie OGGZ clienten >>

- Winterkoude G4 onderzoek >>

-Extramuralisering GGZ Vignettenonderzoek                                                                                                                                                                                                                  -Zelfredzaamheidmatrix                                                                                                                                                                                                                                                 -Dreigendehuisuitzetting                                                                                                                                                                                                                                                -Overview vanuit Internationaal vergelijkend en bestuurskundig perspectief gebaseerd op Planet Homeles - the governance of a social complex issue in Amsterdam, Copenhagen        en Glasgow-

Tevens een viertal grafieken (illegalen, veelplegers, schuldsaneringen, huisuitzettingen) waarop de 4 grote steden zijn vergeleken. Verklaringen voor gevonden verschillen, aandachtpunten voor beleid en belangrijke vervolgonderzoekvragen zijn geopperd. Klik hier voor de grafieken en de verslaglegging vanuit de verschillende werkgroepen.