Urban Social Exclusion Research
Home > Organisatie

Organisatie

Stuurgroep
USER wordt aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep stelt de koers en de werkplannen vast, controleert de uitvoering en draagt nieuwe ideeën aan ter bevordering van de koppeling tussen praktijk, beleid en onderzoek.

De stuurgroep bestaat uit:
• directies van de GGD’en en VG Utrecht (eindverantwoordelijk voor inhoud & financiën)
• hoogleraren van de betrokken universiteiten
• coördinatoren per stad
• projectleider
• algemeen coördinator
Overzicht deelnemers stuurgroep >>

 

Projectleider en algemeen coördinator
De projectleider en de algemeen coördinator van USER zorgen voor de dagelijkse regie en penvoering.
Contactgegevens projectleider en algemeen coördinator >>

 

Coördinator per stad
Per stad ondersteunt een coördinator van de GGD het samenwerkingsverband. Deze lokale coördinator onderhoudt het contact tussen GGD en universiteit en zorgt voor voeding van de universiteit met de praktijk- en beleidsvragen.
Contactgegevens coördinatoren per stad >>
 

Lokale klankbordgroep
In een lokale klankbordgroep vindt de voeding plaats vanuit de praktijk en het beleid naar de universiteit en vice versa. Deze groep levert ook input voor het lokale en landelijke onderzoek. In de lokale klankbordgroepen zitten de vertegenwoordigers van de GGD, universiteit, beleidsmakers en uitvoerders.
Samenstelling lokale klankbordgroepen >>