Urban Social Exclusion Research
Home > Kennisdeling in de G4: de onderzoekagenda OGGZ

Kennisdeling in de G4: de onderzoekagenda OGGZ

Alle OGGZ onderzoek dat recent binnen de G4 is of wordt uitgevoerd door de GGD-en en de universiteiten, is in een handzaam thematisch overzicht geplaatst. Het belangrijkste doel van dit overzicht is samenwerking tussen de G4 op alle niveaus stimuleren. Bestuurders, beleidsmedewerkers, adviseurs, onderzoekers en overige geinteresseerden die bijvoorbeeld een OGGZ onderzoek overwegen, kunnen dit overzicht raadplegen om te zien wat er al is gebeurd, momenteel loopt of wie nadenken over een onderzoek op het betreffende terrein.

Hiermee wordt bijgedragen aan kennisdeling en mogelijkheden voor samenwerking. Het overzicht omvat zowel recent afgerond, lopend als voorgenomen onderzoek. Wat betreft deze laatste categorie gaat het soms nog om eerste ideeen die nog geconcretiseerd moeten worden of waar nog budget voor gevonden moet worden. 


Download hier de Onderzoeksagenda van 2019 


Wilt u meer weten over genoemde onderzoeken, raadpleeg de lokale coördinatoren die per stad werkzaam zijn. Ook aanvullingen op de onderzoekagenda kunnen bij hen aangemeld worden.
Contactgegevens lokale coördinatoren >>