Urban Social Exclusion Research
home > Stuurgroep USER-G4

Stuurgroep USER-G4

Matty de Wit

GGD Amsterdam
Coordinator Amsterdam mdwit@ggd.amsterdam.nl
020-5555450

Dr. Matty de Wit, epidemioloog, is als senior onderzoeker verbonden aan het cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) van de GGD Amsterdam. Zij heeft zeer ruime ervaring met toegepast onderzoek op het gebied van de OGGZ.

Karen Klein Ikkink

GGD Rotterdam
Coordinator Rotterdam k.kleinikkink@ggd.rotterdam.nl
010-4339616

Dr. Karen Klein Ikkink is socioloog en als senior onderzoeker en onderzoekscoördinator verbonden aan het cluster zorgregie van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is betrokken bij onderzoek op het terrein van de OGGZ in Rotterdam, met name in het kader van het programma kwetsbare personen en het plan van aanpak maatschappelijke opvang.

Dick Reinking

GGD Utrecht
Coordinator Utrecht d.reinking@utrecht.nl
030-2863404

Drs. Dick Reinking, psycholoog, is sinds 2001 senior beleidsmedewerker OGGZ bij de GG&GD Utrecht. Voorheen was hij bij het Trimbos-instituut werkzaam als onderzoeker op onder meer de terreinen OGGZ en de maatschappelijke opvang. Bij de GG&GD Utrecht is hij betrokken bij de totstandkoming en monitoring van het plan van aanpak maatschappelijke opvang, de GG&GD Monitor Kwetsbare Groepen en verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda MO, OGGZ en Verslavingsbeleid van de GG&GD Utrecht.