Urban Social Exclusion Research
home > Stuurgroep USER-G4

Stuurgroep USER-G4

Dick Reinking

GGD Utrecht
Coordinator Utrecht d.reinking@utrecht.nl
030-2863404

Drs. Dick Reinking, psycholoog, is sinds 2001 senior beleidsmedewerker OGGZ bij de GG&GD Utrecht. Voorheen was hij bij het Trimbos-instituut werkzaam als onderzoeker op onder meer de terreinen OGGZ en de maatschappelijke opvang. Bij de GG&GD Utrecht is hij betrokken bij de totstandkoming en monitoring van het plan van aanpak maatschappelijke opvang, de GG&GD Monitor Kwetsbare Groepen en verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda MO, OGGZ en Verslavingsbeleid van de GG&GD Utrecht.