Urban Social Exclusion Research
home > Stuurgroep USER-G4

Stuurgroep USER-G4

Niels Mulder

Erasmus MC
Professor A.vanLeeuwen@parnassiabavogroep.nl
010-5195454

Professor Niels Mulder is Professor of Psychiatry at Erasmus MC, a psychiatrist and researcher. He works as a psychiatrist on an Assertive Community Treatment (ACT) team and carries out research into acute psychiatry, the application of coercion/constraint and ACT.

Judith Wolf

UMC Nijmegen
Hoogleraar J.Wolf@elg.umcn.nl
024-3614365

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, is hoofd van Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg (Omz) bij het UMC St. Radboud Nijmegen en directeur van de aan Omz gelieerde Academische Werkplaats Opvang &OGGZ. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring met het zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder daklozen en mishandelde vrouwen, en naar de hulpverlening en opvang van deze groep. Ook schreef zij in opdracht van het ministerie van VWS een voorstel voor een kennisprogramma voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang en een Handreiking OGGZ voor gemeenten.

Matty de Wit

GGD Amsterdam
Coordinator Amsterdam mdwit@ggd.amsterdam.nl
020-5555450

Dr. Matty de Wit, epidemioloog, is als senior onderzoeker verbonden aan het cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) van de GGD Amsterdam. Zij heeft zeer ruime ervaring met toegepast onderzoek op het gebied van de OGGZ.

Karen Klein Ikkink

GGD Rotterdam
Coordinator Rotterdam k.kleinikkink@ggd.rotterdam.nl
010-4339616

Dr. Karen Klein Ikkink is socioloog en als senior onderzoeker en onderzoekscoördinator verbonden aan het cluster zorgregie van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is betrokken bij onderzoek op het terrein van de OGGZ in Rotterdam, met name in het kader van het programma kwetsbare personen en het plan van aanpak maatschappelijke opvang.