Urban Social Exclusion Research
home > Stuurgroep USER-G4

Stuurgroep USER-G4

Aart Jan Beekman

VUMC en GGZinGeest
Hoogleraar A.Beekman@ggzingeest.nl
020-7884560 (secretariaat)

Prof. dr. Aart Jan Beekman heeft als psychiater ruime klinische ervaring met patiënten met uiteenlopende psychiatrische stoornissen. Tot voor kort was hij als hoogleraar psychiatrische epidemiologie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de onderzoekslijn op het gebied van public mental health, extramurale GGZ en psychiatrische epidemiologie van de afdeling psychiatrie van VUmc. Als hoofd van de afdeling psychiatrie VUmc en lid van de raad van bestuur van GGZinGeest is hij nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling in de GGZ.

Jan Theunissen

GGZinGeest/VUmc
Hoofd Zorgonderzoek j.theunissen@ggzingeest.nl

Dr. Jan Theunissen , psycholoog, is hoofd van de afdeling Zorgonderzoek van GGZinGeest/VUmc. Hij heeft veel onderzoekservaring op het terrein van de langdurige GGZ-zorg c.q. de chronische psychiatrie en was nauw betrokken bij de opzet en evaluatie van een aantal zorgvernieuwingsprojecten voor deze groep. 

Niels Mulder

Erasmus MC
Professor A.vanLeeuwen@parnassiabavogroep.nl
010-5195454

Professor Niels Mulder is Professor of Psychiatry at Erasmus MC, a psychiatrist and researcher. He works as a psychiatrist on an Assertive Community Treatment (ACT) team and carries out research into acute psychiatry, the application of coercion/constraint and ACT.

Judith Wolf

UMC Nijmegen
Hoogleraar J.Wolf@elg.umcn.nl
024-3614365

Prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg, is hoofd van Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg (Omz) bij het UMC St. Radboud Nijmegen en directeur van de aan Omz gelieerde Academische Werkplaats Opvang &OGGZ. Ze heeft ruim 25 jaar ervaring met het zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder daklozen en mishandelde vrouwen, en naar de hulpverlening en opvang van deze groep. Ook schreef zij in opdracht van het ministerie van VWS een voorstel voor een kennisprogramma voor de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang en een Handreiking OGGZ voor gemeenten.